موڵکە تایبەتەکان

ئەم موڵکانە به کەمتین نرخ ئەفرۆشرێن

دوکان بۆفرۆشتن ئەسحابە سپی لەسەرجادەی عامە
230,000 دۆلار
فرۆشتن

دوکان بۆفرۆشتن ئەسحابە سپی لەسەرجادەی عامە

مەتر
4
مەتر بینا
4
کۆدی موڵک
1660
خانوو بۆفرۆشتن لەکانی بەردینە  نزیک پارکی  هەواری شار
46,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەکانی بەردینە نزیک پارکی هەواری شار

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1659
زەوی بۆفرۆشتن لەکانی بەردینە نزیک مزگەوتەکە
28,000 دۆلار
فرۆشتن

زەوی بۆفرۆشتن لەکانی بەردینە نزیک مزگەوتەکە

مەتر
133
مەتر بینا
133
کۆدی موڵک
1658
شوقە بۆ فرۆشتن لەشاری مامۆستایان
23,300 دۆلار
فرۆشتن

شوقە بۆ فرۆشتن لەشاری مامۆستایان

مەتر
110
مەتر بینا
110
کۆدی موڵک
1657
خانوو بۆ فرۆشتن لەگەرەکی  زەرگەتەی تازە پشتی کویسەی دوو
100,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لەگەرەکی زەرگەتەی تازە پشتی کویسەی دوو

مەتر
200
مەتر بینا
185
کۆدی موڵک
1656
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی عەوال بەکرجۆ
50,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی عەوال بەکرجۆ

مەتر
95
مەتر بینا
93
کۆدی موڵک
1655
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی راپەرین بەری مەتار نزیک جادەی عام
120,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی راپەرین بەری مەتار نزیک جادەی عام

مەتر
200
مەتر بینا
190
کۆدی موڵک
1654
خانوو بۆفرۆشتن لە گەرەکی راپەرین کامل مواسەفات
85,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە گەرەکی راپەرین کامل مواسەفات

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1653
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی ابیراهیم احمد نزیک مزگەوتی فەجر
100,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی ابیراهیم احمد نزیک مزگەوتی فەجر

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1652
خانوو بۆ بفرۆشتن لەراپەرین بەری مەتار نزیک مەتکەبی رۆژی نوی
75,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ بفرۆشتن لەراپەرین بەری مەتار نزیک مەتکەبی رۆژی نوی

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1650
خانوو بۆ فرۆشتن لە کەندەکەوەی ئیسکان
26,500 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لە کەندەکەوەی ئیسکان

مەتر
120
مەتر بینا
115
کۆدی موڵک
1649
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی سەرجنار نزیک مزگەوتی مەولەوی
125,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی سەرجنار نزیک مزگەوتی مەولەوی

مەتر
220
مەتر بینا
200
کۆدی موڵک
1648
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی تاڤگە نزیک حەفارە کان
80,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی تاڤگە نزیک حەفارە کان

مەتر
160
مەتر بینا
150
کۆدی موڵک
1647
خانو بۆ فرۆشتن لەگەرەکی فەرمانبەران
100,000 دۆلار
فرۆشتن

خانو بۆ فرۆشتن لەگەرەکی فەرمانبەران

مەتر
200
مەتر بینا
195
کۆدی موڵک
1646
باخ خانوو بۆ فرۆشتن لەقولەرەیسی خواروو نزیک مزگەوتی شەهید مەریوان
65,000 دۆلار
فرۆشتن

باخ خانوو بۆ فرۆشتن لەقولەرەیسی خواروو نزیک مزگەوتی شەهید مەریوان

مەتر
600
مەتر بینا
100
کۆدی موڵک
1645
خانوو بۆفرۆشتن لەکۆستەی جەم نزیک مزگەوتەکە
34,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەکۆستەی جەم نزیک مزگەوتەکە

مەتر
95
مەتر بینا
92
کۆدی موڵک
1644
خانوو بۆفرۆشتن لەزرگویزی گەورە
22,500 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەزرگویزی گەورە

مەتر
136
مەتر بینا
130
کۆدی موڵک
1643
خانوو بۆفرۆشتن لەسەردار ئاوا  نزیک مزگەوتەکە پشتی مەعرەزی علوجەکان
50,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەسەردار ئاوا نزیک مزگەوتەکە پشتی مەعرەزی علوجەکان

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1642
خانوبۆ فرۆشتن  له  هه واري شار سه ر ومزگه وتي حاجي مه جيد ماوه تي
76,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوبۆ فرۆشتن له هه واري شار سه ر ومزگه وتي حاجي مه جيد ماوه تي

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1640
خانوو بۆفرۆشتن لەهەواری شار
80,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەهەواری شار

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1639
خانوو بۆ فرۆشتن لەکازیوە نزیک مالی وەزیرەکان
90,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لەکازیوە نزیک مالی وەزیرەکان

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1638
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرکی تاڤگە
130,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرکی تاڤگە

مەتر
180
مەتر بینا
170
کۆدی موڵک
1635
خانوو بۆ فرۆشتن لە سلێمانی لە گەڕەکی خەلیفاوا
57,500 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لە سلێمانی لە گەڕەکی خەلیفاوا

مەتر
140
مەتر بینا
135
کۆدی موڵک
1633
دوو خانوو بۆ فرۆشتن لە عەربەت جوار تاقان
7,500 دۆلار
فرۆشتن

دوو خانوو بۆ فرۆشتن لە عەربەت جوار تاقان

مەتر
80
مەتر بینا
78
کۆدی موڵک
1631
خانوو بۆفرۆشتن لەژالەی سەور بەرامبەر شوقەی مامۆستایان
60,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەژالەی سەور بەرامبەر شوقەی مامۆستایان

مەتر
150
مەتر بینا
140
کۆدی موڵک
1628
باخ بۆفرۆشتن لەکانی میران نزیک دوسایدی دوکان سلیمانی
12,500 دۆلار
فرۆشتن

باخ بۆفرۆشتن لەکانی میران نزیک دوسایدی دوکان سلیمانی

مەتر
1,500
زمەتربینا
1500
کۆدی موڵک
1626
خانوو بۆفرۆشتن لەولوبە بەرامبەر فاملی مۆل دیە سیتی
62,500 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەولوبە بەرامبەر فاملی مۆل دیە سیتی

مەتر
105
مەتر بینا
100
کۆدی موڵک
1625
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی خەبات نزیک جادەو بازارەکە
80,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی خەبات نزیک جادەو بازارەکە

مەتر
150
مەتر بینا
140
کۆدی موڵک
1624
خانوو بۆفرۆشتن لەکەندە کەوی ئیسکان
45,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەکەندە کەوی ئیسکان

مەتر
150
مەتر بینا
140
کۆدی موڵک
1623
خانوو بۆفرۆشتن لەقرگە نزیک کۆمپانیای نەوزاد
55,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەقرگە نزیک کۆمپانیای نەوزاد

مەتر
130
مەتر بینا
125
کۆدی موڵک
1622
خانوو بۆفرۆشتن لە شاری ئەوین خوار شیخ عەباس
75,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە شاری ئەوین خوار شیخ عەباس

مەتر
200
مەتر بینا
180
کۆدی موڵک
1620
خانوو بۆفرۆشتن لەسەرجنار نزیک بازارەکە و داینگەی خەونی منالان
80,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەسەرجنار نزیک بازارەکە و داینگەی خەونی منالان

مەتر
112
مەتر بینا
110
کۆدی موڵک
1619
خانوو بۆفرۆشتن لە بەکرەجۆ کۆسەی جەم نزیک مزگەوتەکە
57,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە بەکرەجۆ کۆسەی جەم نزیک مزگەوتەکە

مەتر
110
مەتر بینا
105
کۆدی موڵک
1618
شوقە بۆفرۆشتن لە ئاسۆی گەش
60,000 دۆلار
فرۆشتن

شوقە بۆفرۆشتن لە ئاسۆی گەش

مەتر
120
مەتر بینا
120
کۆدی موڵک
1617
خانوو بۆفرۆشتن لەهوانە پشتی مەنتیقە سەناعیەکە
65,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەهوانە پشتی مەنتیقە سەناعیەکە

مەتر
150
مەتر بینا
145
کۆدی موڵک
1616
دوو هەیکەل بۆ فرۆشتن لەراپەرین نزیک نوسینگەی باخەکۆن
52,000 دۆلار
فرۆشتن

دوو هەیکەل بۆ فرۆشتن لەراپەرین نزیک نوسینگەی باخەکۆن

مەتر
100
مەتر بینا
100
کۆدی موڵک
1615
خانوو بۆفرۆشتن لە بەکرەجۆی تازە لە5 کان
82,500 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە بەکرەجۆی تازە لە5 کان

مەتر
125
مەتر بینا
120
کۆدی موڵک
1614
خانوو بۆفرۆشتن لەشیخ عەباس نزیک جادەی  شەستی
55,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەشیخ عەباس نزیک جادەی شەستی

مەتر
120
مەتر بینا
110
کۆدی موڵک
1612